Зел (Зелос) — олицетворение рвения, сын Палланта и Стикс, брат Нике, Кратоса и Бии.


© 1997-2001 ПРЦ НИТ